การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ เพื่อการ คัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose Computed Tomography : LDCT)

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ เพื่อการ คัดกรองมะเร็งปอด คือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณปอด ที่ใช้ปริมาณรังสีน้อย ใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบนี้ใช้ปริมาณรังสีต่ำ ข้อดีของการตรวจวิธีนี้คือ

👉ตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่า สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนแม้ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กหรือถูกบดบังโดยอวัยวะอื่น นับว่าเป็นวิธีที่มีความไวและความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดาที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสามารถตรวจพบได้เฉพาะกรณีที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่และไม่ถูกบดบังโดยหัวใจ กระดูก หรือตามซอกมุมต่างๆ ในปอดเท่านั้น

👉  สามารถตรวจ คัดกรองมะเร็งปอด ในระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกาย

👉 ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี เนื่องจากเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ

ใครที่สมควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยวิธี LDCT 🤔

ได้แก่ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปอด หรือ สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอด คือ
👉 ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
👉 ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
👉 ผู้ที่อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน
– โดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน ( asbestos )
– ก๊าซกัมมันตรังสี ( radon )
– ควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
👉 ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นโรคมะเร็งปอด
👉 ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093 328 5561
หรือ : 02 115 2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000