ปวดท้อง ปวดเรื้อรัง อาหารไม่ย่อย ไม่สบายท้อง❌ เสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่