สำรวจท่อทางเดินน้ำดีการส่องกล้อง ตรวจพบได้ถึงสาเหตุต้นตอของโรคที่เข้าถึงได้ยาก