มะเร็งเต็มท้อง ไม่ต้องเจาะน้ำออกบ่อยด้วยการทำ Percutaneous Drainage