การเจาะตัดชิ้นเนื้อตับด้วยเข็มผ่านทางผิวหน้าท้อง ( Percutaneous liver biopsy )