ปิดท่อน้ำเลี้ยงมะเร็งตับ อีกหนึ่งวิธีกำจัดก้อนมะเร็งโดย “ไม่ต้องผ่าตัด”❌🔪