ข้อต่อปวดบวม อย่านิ่งนอนใจ..อาจเสี่ยงเป็นโรคร้ายมะเร็งกระดูก ‼