ตรวจ COLOTECH คืออะไร?

COLOTECH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะเริ่มต้น เป็นวิธีไม่รุกล้ำ ไม่ต้องส่องกล้อง และมีความไวสูง (High sensitivity) โดยการตรวจหา DNA ที่มีความผิดปกติจากอุจจาระ ด้วยเทคนิค Multiplex methylation specific PCR ที่จำเพาะต่อความผิดปกติในกระบวนการ Methylation ของ CRC marker genes

COLOTECH

ทำไมเราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง?

เพราะอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะสูงถึง 90% หากตรวจพบเร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก แต่เมื่ออยู่ในระยะที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น อัตราการรอดชีวิตจะเหลือเพียง 10% ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงสำคัญมาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง : พบมากเป็นลำดับที่ 4 ในอเมริกา(2021) : พบผู้ป่วยใหม่ 106,180 (มะเร็งลำไส้) และ 44,850 (มะเร็งไส้ตรง)
 • อัตราการเสียชีวิต 100,000 ราย/ปี
 • มะเร็งลำไส้เป็น 1 ใน 5 มะเร็งที่พบมากในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 10,000 ราย/ปี และมีอัตราการเสียชีวิต 6,845 ราย/ปี (ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • เป็นมะเร็งที่พบในเพศชายมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 20.7%
 • พบในเพศหญิงมากเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 12.2% (ที่มา : หนังสือทะเบียนมะเร็ง พ.ศ.2563, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
 • อายุ >50 ปี (+11%) ทุกคนมีความเสี่ยง
 • อายุ > 50 ปี + ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ (+20%)

ปัจจุบันวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่นิยม มี 3 วิธี ได้แก่

1. การส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

ตรวจทุก ๆ 10 ปี (ผู้มีความเสี่ยงปกติ)

ข้อดี :

 • เป็นวิธีมาตรฐาน ในการตรวจคัดกรอง
 • มีความไวและความแม่นยำสูง
 • หากพบ Polyps ขนาดไม่ใหญ่ ระหว่างตรวจสามารถตัดออกได้เลย

ข้อจำกัด :

 • เป็นการตรวจแบบรุกล้ำ
 • ต้องมีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า เช่น ทานอาหารอ่อน, ให้ยาระบาย ฯลฯ
 • ต้องให้ยาสลบก่อนการตรวจ
 • มีราคาสูง

2. การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FOBT)

ตรวจทุก ๆ ปี

ข้อดี :

 • เป็นการตรวจแบบไม่รุกล้ำ
 • ราคาถูก
 • สามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระได้เองที่บ้านหรือสถานพยาบาล
 • ใช้งานง่าย

ข้อจำกัด :

 • มีความไวในการตรวจพบระยะก่อนมะเร็งค่อนข้างต่ำ (<65%)
 • มีโอกาสเกิด False Negative ในผู้ป่วยที่ยังไม่มีเลือดออก

3. การหาความผิดปกติจาก DNA ในอุจจาระ (Stool-DNA test)

ตรวจทุก ๆ 3 ปี/ครั้ง

ข้อดี :

 • เป็นการตรวจแบบไม่รุกล้ำ
 • เชื่อถือได้มากขึ้น : ความไวสูงถึง 87 – 92% ในระยะก่อนมะเร็งและมะเร็งระยะเริ่มต้น
 • ใช้ DNA ที่ปะปนมากับอุจจาระในการตรวจวิเคราะห์ จึงสามารถตรวจได้ในผู้ที่ไม่มีเลือดออก
 • สามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระได้เอง

ข้อจำกัด :

 • ราคาสูงกว่า FOBT (แต่ราคาถูกกว่า colonoscopy)

ข้อดีของ COLOTECH

 • ตรวจง่าย ๆ แค่เพียงเก็บอุจจาระ
 • ไม่ถูกเครื่องมือรุกล้ำเข้าในร่างกายโดย
 • ไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ
 • มีความไวสูง ในการตรวจพบมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นถึง 88% และ 42% ในการตรวจ Advanced adenoma
 • มีความแม่นยำสูง จำเพาะต่อมะเร็งลำไส้ถึง 92%
 • ตรวจวิเคราะห์ครอบคลุม สามารถตรวจวิเคราะห์ยีนเป้าหมายได้ภายใน 1 การตรวจ
 • มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485

วิธีการตรวจ

 1. เก็บตัวอย่างอุจจาระ
 2. ส่งสิ่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ
 3. ทำการวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
 4. ระยะเวลารอผล 7 วัน
 5. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์
 6. พบแพทย์รับฟังผลตรวจพร้อมคำแนะนำการดูแลสุขภาพ

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้ารับบริการ ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทร. 02-115-2111 ต่อ 1181

ศูนย์ตรวจสุขภาพประจำปี โทร. 089-939-4910

Line ID: 0899394910