ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม

CT Guide Biopsy Liver เจาะชิ้นเนื้อที่ตับส่งตรวจโดยใช้เข็มชนิดพิเศษ

US Guide Biopsy Breast เจาะตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมส่งตรวจโดยใช้เข็มชนิดพิเศษ

Port A Cath ใช้ยาและสารอาหารทางหลอดเลือดดำผ่านพอร์ต

แพ็กเกจการทำ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย iCheck test

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งพลัส

PACKAGE คัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)

PACKAGE คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscope)