เป้าหมายในการใช้ “ยามะเร็งมุ่งเป้า” เพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย