การคัดกรอง พันธุกรรมมะเร็ง- ในร่างกายทุกๆคนได้กำหนดด้วยสิ่งที่เรียกว่า ยีน(gene) ซึ่งจะเรียกง่ายๆว่า สารพันธุกรรม เราทุกคนมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า คนที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคใดโรคหนึ่งหลายๆคน คนๆนั้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคนั้นมากขึ้น ยกตัวอย่าง ครอบครัวที่เป็นเบาหวาน ก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าบุคคลอื่น เป็นต้น

ซึ่งเมื่อเราทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดมากกว่าคนอื่น การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เช่น การกินอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรคนั้นๆเป็นประจำ อาจหลีกเลี่ยงการเกิดโรคดังกล่าว หรือพบโรคได้เร็วขึ้น เข้ารับการักษาแต่เนิ่นๆ ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนจากโรคนั้นๆ น้อยกว่าคนที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ แม้ว่าจะไม่มีพันธุกรรมเสี่ยงก็ตาม

แล้วจะดีหรือไม่ ถ้าเราจะรู้ความเสี่ยงโรคมะเร็งสำหรับตัวเอง อย่างเป็น รูปธรรม ไม่ใช่เพียงข้อสงสัยว่า “อาจมี” เพียงเพราะมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง การตรวจคัดกรองพันธุกรรมมะเร็ง จึงเป็นข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการตรวจคัดกรอง พันธุกรรมมะเร็งยนั้น จะแบ่งเป็น 2 การทดสอบคือ

 1. การตรวจคัดกรองพันธุกรรมมะเร็ง 77 gene ซึ่งจะครอบคลุมมะเร็ง 15 กลุ่มโรคมะเร็ง การรายงานผลจะบอกว่าเรามีความมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดนั้นๆ เท่ากับ/น้อยกว่าหรือมากกว่าประชากรทั่วๆไป โดยข้อมูลจะใช้ข้อมูลจากประชากรคนเอเชีย
 2. การตรวจคัดกรองพันธุกรรมมะเร็งเต้านมด้วยยีน BRCA1/BCRA2 ซึ่งยีนสองตัวนี้ มีความพิเศษกว่าข้อที่ 1 เนื่องจาก ผู้ที่มีพันธุกรรมนี้ตั้งแต่กำเนิดจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมถึง 70% และ เสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่ 17-44% (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://chularatcancercenter.com/th/พันธุกรรมมะเร็งเต้านม-germline/)

การตรวจคัดกรองพันธุกรรมมะเร็ง 77 gene ประกอบด้วย

6401-cancer-cat-77-genes

บ่งชี้ความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง 15 กลุ่มมะเร็งดังนี้

 1. มะเร็งปอด
 2. มะเร็งรังไข่
 3. มะเร็งตับอ่อน
 4. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 5. มะเร็งอัณฑะ
 6. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 7. มะเร็งต่อมไทรอยด์
 8. มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูก
 9. มะเร็งเต้านม (ไม่รวมยีน BRCA/BCRA2)
 10. มะเร็งหลอดอาหาร
 11. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 12. มะเร็งถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดี
 13. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 14. มะเร็งไต
 15. มะเร็งตับ

สนใจการตรวจคัดกรอง พันธุกรรมมะเร็ง ติดต่อ

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000