ไมโครพลาสติก สะสมมากๆเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้าง การป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมในร่างกายควรทำอย่างไร

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คืออนุภาคของพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งอาจเกิดจากการย่อยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่หรือผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ เช่น เม็ดขัดผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ไมโครพลาสติกสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายมนุษย์ผ่านการบริโภคอาหารและน้ำดื่ม การหายใจเอาอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ หรือจากการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีไมโครพลาสติก=

ไมโครพลาสติกที่สะสมมากๆ ในร่างกายสามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้หลายประการ เช่น

  1. ปัญหาระบบย่อยอาหาร : ไมโครพลาสติกที่เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารอาจทำให้เกิดการระคายเคือง การอักเสบ หรือปัญหาการย่อยอาหาร
  2. ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน : การสะสมของไมโครพลาสติกในร่างกายอาจมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง
  3. ปัญหาสุขภาพจากสารเคมี : ไมโครพลาสติกอาจดูดซับสารเคมีอันตรายเช่นสารพาทาเลต (Phthalates) และบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A) ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจมีผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธุ์

การป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของไมโครพลาสติกในร่างกายสามารถทำได้ดังนี้

  1. ลดการใช้พลาสติก : พยายามลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
  2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดไมโครพลาสติก : ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไมโครพลาสติก
  3. บริโภคอาหารและน้ำที่สะอาด : เลือกบริโภคอาหารและน้ำที่ผ่านการกรองหรือมีคุณภาพดีเพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภคไมโครพลาสติก
  4. สนับสนุนการรีไซเคิล : การรีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม
  5. รณรงค์และสนับสนุนกฎหมาย : สนับสนุนกฎหมายและนโยบายที่มุ่งลดการใช้พลาสติกและจัดการกับขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

การป้องกันและลดการสะสมของไมโครพลาสติกในร่างกายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน