#โรคอ้วน เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งอะไร

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักเกิน อ้วน จนถึงเรียกว่าโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากกว่าคนน้ำหนักปกติ และการลดน้ำหนักลงสามารถลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้เช่นกัน

โรคอ้วน คืออะไร?

โรคอ้วนคือ ภาวะทุกขภาพ (Unhealthy) ของจำนวนหรือการกระจายไขมันในร่างกาย

การวัดความอ้วนใช้สเกลที่รู้จักกันในชื่อ ดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) ซึ่งคำนวณโดยการหารน้ำหนักของบุคคล (เป็นกิโลกรัม) ด้วยความสูง (เป็นเมตร) ยกกำลังสอง (แสดงเป็นkg / m2) ค่าดัชนีมวลกายเป็นเครื่องมือวัดความอ้วนที่ถูกต้องมากกว่าน้ำหนักเพียงอย่างเดียว และสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของความอ้วนในร่างกาย และนักวิจัยนิยมใช้ BMI มากกว่าเครื่องชี้วัดอื่นๆ ในการหาความสัมพันธ์ของความอ้วนและความเสี่ยงของโรค

เกณฑ์ความอ้วน BMI สำหรับผู้ใหญ่อายุ 20 ปีขึ้นไปคือ ?

BMI in kg/㎡Weight Category
ต่ำกว่า 18.5Underweight (ผอม)
18.5 ถึง 24.9Normal (ปกติ)
25 ถึง 29.9Overweight (น้ำหนักเกิน)
30 ถึง 39.9Obese (อ้วน)
40.0 ขึ้นไปSeverely obese (โรคอ้วน)

อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนกับโรคมะเร็ง ?

มีหลักฐานที่สอดคล้องกันว่าปริมาณไขมันในร่างกายที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งจำนวนหนึ่ง ได้แก่

 1. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนและน้ำหนักเกินเป็นสองถึงสี่เท่าของผู้หญิงที่มีน้ำหนักปกติในการพัฒนาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (มะเร็งของเยื่อบุมดลูก) และผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนมากมีประมาณเจ็ดครั้ง มะเร็งชนิดนี้มีสองประเภทหลัก ความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่เคยใช้ฮอร์โมนบำบัดวัยหมดประจำเดือน
 2. มะเร็งหลอดอาหาร ชนิด Adenocarcinoma คนที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนประมาณสองเท่าของคนน้ำหนักปกติในการพัฒนาโรคมะเร็งหลอดอาหารชนิดที่เรียกว่ามะเร็งหลอดอาหาร Adenocarcinoma และคนที่เป็นโรคอ้วนมากเป็นสี่เท่าที่เป็นไปได้
 3. มะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในผู้ที่มีน้ำหนักปกติในการพัฒนามะเร็งที่ส่วนบนของกระเพาะอาหารนั่นคือส่วนที่อยู่ใกล้กับหลอดอาหารมากที่สุด
 4. มะเร็งตับ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มสูงถึงสองเท่าของผู้ที่มีน้ำหนักปกติในการพัฒนามะเร็งตับ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวมากเกิน / โรคอ้วนและมะเร็งตับนั้นแข็งแกร่งในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
 5. โรคมะเร็งไต ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มเป็นสองเท่าของผู้ที่มีน้ำหนักปกติในการพัฒนาเซลล์มะเร็งไตซึ่งเป็นมะเร็งไตที่พบมากที่สุด ความสัมพันธ์ของเซลล์มะเร็งไตกับโรคอ้วนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทราบกันดีว่าเป็นมะเร็งไต
 6. มะเร็งไขกระดูกชนิด Multiple myeloma เปรียบเทียบกับผู้ที่มีน้ำหนักปกติบุคคลที่มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (10% ถึง 20%)
 7. มะเร็งสมองชนิด Meningioma ความเสี่ยงของเนื้องอกสมองที่โตช้าซึ่งเกิดขึ้นในเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในผู้ที่เป็นโรคอ้วนและประมาณ 20% ในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
 8. มะเร็งตับอ่อน ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนประมาณ 1.5 เท่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนามะเร็งตับอ่อนเป็นคนน้ำหนักปกติ
 9. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ (ประมาณ 30%) เล็กน้อย (ประมาณ 30%) ค่าดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในผู้ชายและผู้หญิง แต่การเพิ่มขึ้นจะสูงในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
 10. มะเร็งถุงน้ำดี เมื่อเทียบกับผู้ที่มีน้ำหนักปกติผู้ที่มีน้ำหนักเกินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งถุงน้ำดีเล็กน้อย (ประมาณ 20%) และผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 60% ในผู้ที่เป็นมะเร็งถุงน้ำดี ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 11. มะเร็งเต้านม การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าในสตรีวัยหมดประจำเดือนค่า BMI ที่สูงขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเล็กน้อย ตัวอย่างเช่นการเพิ่มค่าดัชนีมวลกาย 5 หน่วยนั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 12% ในบรรดาสตรีวัยหมดประจำเดือนผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 20% ถึง 40% เมื่อเทียบกับผู้หญิงน้ำหนักปกติ ความเสี่ยงที่สูงขึ้นจะเห็นได้ในผู้หญิงที่ไม่เคยใช้ฮอร์โมนบำบัดในวัยหมดประจำเดือนและสำหรับมะเร็งที่แสดงตัวรับฮอร์โมนโรคอ้วนยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ชายในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนพบว่าน้ำหนักตัวมากเกินและโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับการลดลง 20% ของความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมซึ่งแสดงตัวรับฮอร์โมน
 12. มะเร็งรังไข่ ค่าดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่เคยใช้ฮอร์โมนบำบัดวัยหมดประจำเดือน ตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีมวลกาย 5 หน่วยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 10% ในหมู่ผู้หญิงที่ไม่เคยใช้ฮอร์โมนบำบัดวัยหมดประจำเดือน
 13. มะเร็งต่อมไทรอยด์ ค่าดัชนีมวลกายที่สูงขึ้น (โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีมวลกาย 5 หน่วย) มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (10%) ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

การลดน้ำหนักช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งหรือไม่ ?

จากการศึกษาเชิงสังเกตได้ให้หลักฐานที่สอดคล้องกันว่า คนที่มีน้ำหนักตัวลดลงในช่วงวัยผู้ใหญ่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ ใหญ่มะเร็งไต ลดลง และการลดน้ำหนักลงในสตรีวัยหมดประจำเดือน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่

หลักฐานที่ชัดเจนสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการลดน้ำหนักและความเสี่ยงโรคมะเร็งมาจากการศึกษาของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดความอ้วน คนอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดลดความอ้วนดูเหมือนจะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนน้อยกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนที่ไม่มีการผ่าตัดลดความอ้วน

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000