โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งพลัส

ดูโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งพลัส คลิกที่นี่

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งพลัสเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ และตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็น
มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง พลัส (ชาย) ประกอบด้วย 22 รายการตรวจ

 1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์  |  Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ  |  Vital Sign
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน  |  Body Composition Analysis
 4. เอ็กเรย์ทรวงอกและหัวใจ  |  Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  |  EKG
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน   |  Ultrasound Upper Abdomen
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง  |  Ultrasound Lower Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  |  CBC
 9. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  |  FBS
 10. ตรวจหาระดับไขมันโคเลสเตอร์รอลในเลือด  |  Cholesterol
 11. ตรวจหาระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรด์  |  Triglyceride
 12. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดดี  |  HDL
 13. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดร้าย  |  LDL
 14. ตรวจการทำงานของตับ  |  AST (SGOT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ  |  ALT(SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของไต  |  Creatinine
 17. ตรวจกรดยูริค  |  Uric Acid
 18. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine  |  Analysis
 19. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ  |  Stool Occult Blood
 20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  |  AFP
 21. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่  |  CEA
 22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  |  PSA
 23. คูปองอาหารว่าง  |  Set Box
 24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ  |  Check Up Report

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง พลัส (หญิง) ประกอบด้วย 22 รายการตรวจ

 1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์  |  Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ  |  Vital Sign
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน  |  Body Composition Analysis
 4. เอ็กเรย์ทรวงอกและหัวใจ  |  Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  |  EKG
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน   |  Ultrasound Upper Abdomen
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง  |  Ultrasound Lower Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  |  CBC
 9. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  |  FBS
 10. ตรวจหาระดับไขมันโคเลสเตอร์รอลในเลือด  |  Cholesterol
 11. ตรวจหาระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรด์  |  Triglyceride
 12. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดดี  |  HDL
 13. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดร้าย  |  LDL
 14. ตรวจการทำงานของตับ  |  AST (SGOT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ  |  ALT(SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของไต  |  Creatinine
 17. ตรวจกรดยูริค  |  Uric Acid
 18. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine  |  Analysis
 19. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ  |  Stool Occult Blood
 20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  |  AFP
 21. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่  |  CEA
 22. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก  |  Pap Smear
 23. คูปองอาหารว่าง  |  Set Box
 24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ  |  Check Up Report