แพ็กเกจการทำ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

  • มะเร็งตับขนาดใหญ่หรือหลายก้อน
  • ก้อนมะเร็งตับแตกมีเลือดออกมาก
  • ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูง หรือเหลือพื้นที่ตับปกติ น้อยเกินไปหลังจากผ่าตัด
  • เพื่อลดขนาดของก้อนก่อนการผ่าตัดก้อนมะเร็งออก หรือผ่าตัดเปลี่ยนตับ