มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในหลอดอาหาร ซึ่งเป็นท่อที่นำอาหารจากปากลงไปยังกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหารมักถูกแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ มะเร็งเซลล์สความัส (Squamous Cell Carcinoma)และ มะเร็งเซลล์ต่อม (Adenocarcinoma)

อาการเริ่มต้นของมะเร็งหลอดอาหาร

อาการของมะเร็งหลอดอาหารในระยะเริ่มต้นมักไม่ชัดเจน แต่เมื่อโรคพัฒนามากขึ้นอาการต่าง ๆ จะปรากฏชัดเจนขึ้น อาการเริ่มต้นอาจรวมถึง :

 1. กลืนอาหารลำบาก (Dysphagia): รู้สึกเจ็บหรือมีปัญหาในการกลืน โดยเฉพาะอาหารแข็ง
 2. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ:การลดน้ำหนักที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการลดอาหารหรือออกกำลังกาย
 3. อาการเจ็บหน้าอกหรือเจ็บคอ:รู้สึกเจ็บหน้าอกหรือคอขณะกลืนอาหาร
 4. เสียงแหบหรือไอเรื้อรัง: เสียงเปลี่ยนแปลงหรือไอที่ไม่หายขาด
 5. การอาเจียนหรืออาเจียนเป็นเลือด:อาเจียนออกมาเป็นเลือดหรือมีเลือดในเสมหะ

 

สาเหตุของมะเร็งหลอดอาหาร

สาเหตุที่แน่ชัดของมะเร็งหลอดอาหารยังไม่ทราบชัดเจน แต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

 1. การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์:เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเซลล์สความัส
 2. การมีภาวะกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD):เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเซลล์ต่อม
 3. ภาวะบาร์เร็ตต์หลอดอาหาร (Barrett’s Esophagus):สภาวะที่เกิดจากกรดไหลย้อนและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเซลล์ต่อม
 4. การรับประทานอาหารร้อนเกินไปหรือรับประทานอาหารที่มีการเก็บรักษาไม่ดี: เช่น อาหารที่มีสารกันบูดหรือสารก่อมะเร็ง
 5. การขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด:เช่น วิตามินเอ วิตามินซี และธาตุสังกะสี
 6. ภาวะอ้วน: การมีน้ำหนักเกินเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเซลล์ต่อม

 

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหาร

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งหลอดอาหาร ได้แก่:

 1. ผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 2. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
 3. ผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนเรื้อรัง
 4. ผู้ที่เป็นโรคบาร์เร็ตต์หลอดอาหาร
 5. ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือมีการรับประทานอาหารไม่สมดุล
 6. ผู้ชายมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิง
 7. ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

 

แนวทางการรักษาของมะเร็งหลอดอาหาร

การรักษามะเร็งหลอดอาหารขึ้นอยู่กับระยะของโรค สถานะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งวิธีการรักษาอาจรวมถึง:

 1. การผ่าตัด (Surgery): การตัดส่วนที่มีมะเร็งออก เช่น การผ่าตัดหลอดอาหาร (Esophagectomy)
 2. การฉายรังสี (Radiation Therapy):การใช้รังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
 3. เคมีบำบัด (Chemotherapy): การใช้ยาที่สามารถทำลายหรือหยุดการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 4. การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy): การใช้ยาที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ต่อสู้กับมะเร็ง
 5. การบำบัดร่วม (Combined Modality Therapy): การใช้วิธีการรักษาหลายอย่างร่วมกัน เช่น การผ่าตัดร่วมกับเคมีบำบัดและการฉายรังสี
 6. การรักษาประคับประคอง (Palliative Care): การรักษาที่มุ่งเน้นการบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

การป้องกันการเกิดมะเร็งหลอดอาหาร

 1. เลิกสูบบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์
 2. รักษาภาวะกรดไหลย้อนด้วยยาและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล
 4. รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 5. ตรวจสุขภาพและทำการตรวจคัดกรองเป็นประจำ

การปรึกษาแพทย์และทำการตรวจคัดกรองเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจพบมะเร็งหลอดอาหารในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถช่วยในการรักษาและเพิ่มโอกาสในการหายขาดจากโรค