มะเร็งลำไส้มีการแบ่งระยะตามขอบเขตการขยายของเซลล์มะเร็ง และการกระจายของมันไปยังส่วนอื่นของร่างกาย เช่นเป็นไปตามระยะต่อไปนี้

ระยะเริ่มต้น (ระยะ 1 และ 2)

ในระยะนี้เซลล์มะเร็งอาจยังไม่ได้ขยายพันธุ์มากพอที่จะข้ามข้ามขอบเขตและกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย อาการอาจไม่มีหรือมีน้อยมาก บางครั้งมันอาจมีอาการเล็กน้อยเช่นปวดท้องหรือมีเลือดในอุจจาระ

ระยะกลาง (ระยะ 3)

เซลล์มะเร็งขยายพันธุ์มากขึ้นและเริ่มเจริญเติบโต มันอาจลุกล้ำข้ามขอบเขตของลำไส้และเข้าสู่เนื้อเยื่อและหลอดลม อาการจะเริ่มมีความรุนแรงขึ้น เช่น ปวดท้องหรือปวดที่กำเนิดอุจจาระ หรือมีเลือดออกมากขึ้น

ระยะร้ายแรง (ระยะ 4)

มะเร็งอาจกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย เช่น เม็ดเลือดขาว ตับ หลอดลม หรือลูกไส้ อาการจะเริ่มแสดงให้เห็นเป็นลักษณะที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ไข้ หรืออาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกระจายของมะเร็ง

การรักษามะเร็งลำไส้จะขึ้นอยู่กับระยะของโรค การรักษาส่วนใหญ่จะรวมถึงการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อมะเร็งออก ร่วมกับการรักษาเสริมด้วยการใช้เคมีบำบัดหรือรังสีบำบัดตามความเหมาะสมและความรุนแรงของโรค