อาการมะเร็งถุงน้ำดี

เป็นมะเร็งชนิดที่พบไม่บ่อยซึ่งเริ่มต้นในเนื้อเยื่อของถุงน้ำดี

กายวิภาคของถุงน้ำดี

ถุงน้ำดีอยู่ใต้ตับ ถุงน้ำดีเป็นอวัยวะรูปลูกแพร์ซึ่งอยู่ใต้ตับในช่องท้องส่วนบน ถุงน้ำดีเก็บน้ำดีซึ่งเป็นของเหลวที่ตับสร้างขึ้นเพื่อย่อยไขมัน เมื่ออาหารถูกทำลายในกระเพาะอาหารและลำไส้ น้ำดีจะถูกปล่อยออกจากถุงน้ำดีผ่านท่อที่เรียกว่าท่อน้ำดีร่วม (common bile duct) ซึ่งเชื่อมต่อถุงน้ำดีและตับเข้ากับส่วนแรกของลำไส้เล็ก

ผนังถุงน้ำดีมีเนื้อเยื่อหลัก 4 ชั้น ได้แก่

 1. ชั้นเมือก (ชั้นใน)
 2. ชั้นกล้ามเนื้อ
 3. ชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
 4. ชั้นเซโรซอล (ด้านนอก)

มะเร็งถุงน้ำดีเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในถุงน้ำดีเริ่มเติบโตจนควบคุมไม่ได้ เริ่มต้นที่ชั้นในและแพร่กระจายผ่านชั้นนอกเมื่อโตขึ้น

สัญญาณและอาการของโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้แก่

 1. อาการตัวเหลือง ดีซ่าน (ผิวเหลืองและตาขาว)
 2. มีไข้
 3. ปวดท้อง ท้องอืด
 4. คลื่นไส้และอาเจียน
 5. คลำพบก้อนในช่องท้อง

มะเร็งถุงน้ำดีตรวจพบ และวินิจฉัยได้ยากตั้งแต่ระยะแรกด้วยเหตุผลที่ว่า

 • ผู้ป่วยมักไม่ค่อยมีอาการหรืออาการแสดงในระยะแรกของมะเร็งถุงน้ำดี
 • อาการของโรคมะเร็งถุงน้ำดีในปัจจุบันก็เหมือนกับอาการของโรคอื่นๆ อีกมากมาย
 • ถุงน้ำดีซ่อนอยู่หลังตับ

มะเร็งถุงน้ำดีบางครั้งอาจพบได้เมื่อมีการนำถุงน้ำดีออกด้วยเหตุผลอื่น แม้ว่านิ่วในถุงน้ำดีจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดในการพัฒนามะเร็งถุงน้ำดี แต่ความเสี่ยงโดยรวมยังต่ำ คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนิ่วจะไม่เป็นมะเร็งถุงน้ำดี