โปรตีนในเลือดต่ำ หมายถึงสภาวะที่ระดับโปรตีนในเลือดต่ำกว่าปกติ โปรตีนในเลือดมีหน้าที่สำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อ และเป็นส่วนประกอบภายในเซลล์ เช่น พลังงาน และการขนส่งสารอาหาร การเจริญเติบโต และการสร้างสารต่างๆ ในร่างกาย

โปรตีนในเลือดต่ำมักเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอ การสูญเสียโปรตีนจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ การทำงานหนักหรือออกกำลังกายหนักเกินไป หรือสภาวะเครียดที่เกิดจากการตัดสินใจหรือเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยทางจิตใจ

อาการโปรตีนในเลือดต่ำอาจเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสาเหตุ และอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายในรูปแบบของอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย มึนหัว หรือบวมตามร่างกาย อวัยวะ แขน ขา

การบวมเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อมีการสะสมของน้ำในเนื้อเยื่อของร่างกาย อธิบายง่าย ๆได้ว่าเมื่อมีภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ เนื่องจากโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งมีฟังก์ชั่นหลายอย่าง เช่น การเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ การสร้างสารต่างๆในร่างกาย และการควบคุมการไหลเวียนของน้ำในร่างกาย

เมื่อระดับโปรตีนในเลือดต่ำลง อาจเกิดการเสียหายหรือลดลงของเนื้อเยื่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแข็งตัวของเซลล์เนื้อเยื่อนั้น ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ และสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดอาการบวม โดยเฉพาะในส่วนของเท้า และข้อเท้า ซึ่งเป็นจุดที่น้ำมักจะสะสมได้ง่าย

นอกจากนี้ ภาวะโปรตีนในเลือดต่ำยังสามารถส่งผลให้ระบบไตทำงานผิดปกติ เมื่อระบบไตไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ จะทำให้เกิดการสะสมของน้ำในเนื้อเยื่อของร่างกาย และส่งผลให้เกิดอาการบวม

อีกทั้งการทำงานผิดปกติของระบบไตยังสามารถส่งผลต่อการสร้างสารต่างๆในร่างกาย อาทิเช่น ฮอร์โมนเอ็นโดรฟิน (Endorphin) ซึ่งมีฟังก์ชั่นควบคุมความรู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งเมื่อมีภาวะโปรตีนในเลือดต่ำอาจทำให้ระบบไตไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเอ็นโดรฟินได้อย่างเพียงพอ ทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและเหมื่อยล้าได้โดยทำให้เกิดการสะสมของน้ำในเนื้อเยื่อของร่างกาย ส่งผลกระทบเป็นทอดๆต่อเนื่องกัน