ศูนย์มะเร็งตรงเป้า
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ
Youtube ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

การผ่าตัด

รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)

Precision medicine การป้องกันและรักษามะเร็ง ระดับพันธุกรรม

การรักษาด้วยยา

การักษามะเร็งด้วย NK cell (NK cell Therapy)

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

การบริการอื่นๆ

Facebook ศูนย์มะเร็งตรงเป้า

Youtube ศูนย์มะเร็งตรงเป้า

มะเร็งตรงเป้า podcast