สำหรับคนไข้มะเร็งจำเป็นต้องได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพราะหากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจจะทำให้อาการของคนไข้แย่ลง การฉีดวัคซีนสำหรับคนไข้มะเร็งจึงเป็นการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

  • การติดเชื้อแบคทีเรีย ปอดหรือหลอดลมอักเสบ
  • ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ความดันโลหิตต่ำจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  • มีภาวะโรคปอดและหัวใจที่แย่ลง เช่น หอบกำเริบ หรือภาวะหัวใจวาย เป็นต้น

สำหรับคนไข้มะเร็งจะไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เป็นมะเร็ง เพราะมะเร็งไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อหวัดง่ายขึ้น แต่การรักษามะเร็งสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงได้และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนปกติ ดังนั้นจึงต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับวัคซีนในเวลาที่เหมาะสม

  • คนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด สามารถรับวัคซีนช่วงไหนก็ได้ แต่ดีที่สุดควรเป็น 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการรักษา หรือระหว่างรอบการให้ยาเคมีบำบัด
  • คนไข้ที่รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ดีที่สุดควรเป็น 4-6 เดือน หลังรับการปลูกถ่าย
  • คนไข้ที่รับการฉายรังสี และต้องรับยาสเตียรอยด์ กรุณาปรึกษาแพทย์ผู้รักษาท่านทุกครั้งเรื่องการฉีดวัคซีน
  • คนไข้ที่ได้รับยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเช่นกันเรื่องการป้องกันตน จากไข้หวัดใหญ่และเรื่องการฉีดวัคซีน