อาการปวดจากโรคมะเร็ง (Cancer Pain) เป็นอาการที่มักพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1. ปวดจากก้อนมะเร็ง  เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดประมาณ  70% โดยเกิดจากการที่ก้อนมะเร็งขยายตัวไปเบียดหรือกดทับเส้นเลือด เส้นประสาท  เนื้อเยื่อในบริเวณนั้น หรืออวัยวะข้างเคียง  หรือจากก้อนที่ลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก สมอง ปอด ตับ เป็นต้น ซึ่งเซลล์มะเร็งโดยปกติแล้วยังมีการหลั่งสารบางชนิดไปทำลายรีเซบเตอร์การรับความรู้สึก จึงทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาได้เช่นกัน

2. ปวดจากการรักษาโรคมะเร็ง    ผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยประมาณ 20% เช่นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง หรือการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

  1. ปวดจากสาเหตุอื่นๆ อาจพบได้ในผู้ป่วยมะเร็งบางราย ประมาณ 10% เกิดจากโรคทั่วไปหรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

 

อาการแสดงมีลักษณะดังนี้

1. อาการปวดรุนแรงและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงคุณภาพชีวิตและจิตใจ

2. มักปวดมากในช่วงเย็นหรือกลางคืน จนกระทบการนอนหลับรรเทาปวดเลย

สิ่งสำคัญที่แพทย์จีนจะซักถามข้อมูลผู้ป่วยเพื่อใช้ในการประเมินระดับความเจ็บปวด
1. ระดับความปวดมากเท่าไร (0-10)
2. ลักษณะอาการปวดเป็นแบบไหน (ปวดตื้อๆ /แน่นๆ/ ปวดเหมือนโดนของแหลมแทง / ปวดชา / ปวดแสบร้อน)

3. อาการปวดเป็นช่วงเวลาใด

4. สามารถบรรเทาลงหรือเป็นรุนแรงขึ้นเมื่อใด และวิธีไหน

5. สาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด

การรักษาอาการปวดจากมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ในทางแพทย์แผนจีนอาการปวดจากมะเร็งจัดอยู่ในขอบเขตของโรค  “痹证ปี้เจิ้ง”  ซึ่งมีบันทึกวิธีการรักษามาตั้งแต่สมัยโบราณใน “คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง”  “ซางหานจ๋าปิ้งลุ่น” และคัมภีร์แพทย์จีนอื่นๆ ในทางแพทย์แผนจีนมองว่า เกิดจากการได้รับปัจจัยเสียภายนอก คือความเย็นเข้ามากระทบ ทำให้เลือดและชี่ติดขัด เกิดเสมหะสกปรกสะสมอุดกั้น พิษร้อนสะสมภายใน เป็นผลให้เส้นลมปราณต่างๆถูกสกัดกั้นแล้วทำให้เกิดอาการปวด หรือเจ็บป่วยมานานทำให้เจิ้งชี่หรือภูมิพื้นฐานไม่แข็งแรงพอ เลือดและชี่ไม่เพียงพอ ทำให้อวัยวะและร่างกายส่วนต่างๆขาดการหล่อเลี้ยงแล้วทำให้เกิดอาการปวด

ดังนั้น ในการรักษาก็จะขึ้นกับปัจจัยการเกิด ถ้าหากแกร่ง ใช้วิธี “ระบาย” หรือขจัดปัจจัยเสียออกไป หากพร่อง ให้ใช้วิธี “บำรุง”เป็นสำคัญ

และที่สำคัญผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้น การรักษาอาการปวดโดยการฝังเข็มด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ผู้ป่วยจะอยู่ในการดูแลของอายุรแพทย์โรคมะเร็งและแพทย์แผนจีน ร่วมกันพิจารณาเป็นรายบุคคลไป โดยตัวผู้ป่วยเองจะต้องได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้ว ในระดับที่หยุดยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ และมีสภาวะร่างกายที่แข็งแรง  ไม่อ่อนเพลียจนเกินไป

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ