การรักษา มะเร็งปอด แบบตรงเป้า ด้วยการจี้คลื่นความร้อน โดยอาศัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นตัวนำทางเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นก้อน(  CT guide RFA )

พลังงานคลื่น RFA ( Radiodofrequency Ablation ) เป็นพลังงานที่สามารถส่งผ่านความร้อนจากปลายเข็มให้กระจายออกในลักษณะรูปทรงต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตายของเซลล์มะเร็งอย่างถาวร ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้

 • มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทย แม้ว่าเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันจะก้าวหน้ามาก แต่การตรวจเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้น ยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีนัก
 • การผ่าตัดยังคงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษามะเร็งปอด ขณะเดียวกันยังอาจต้องร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การฉายแสงหรือการให้ยาเคมีบำบัด
 • ผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือร่างกายไม่พร้อมที่จะ ทำการผ่าตัด ปัจจุบันมีการรักษาหลายชนิดที่เข้ามาทดแทนการผ่าตัดได้ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องผ่านหลอดลมหรือผ่านปอด รวมทั้งการรักษาวิธีใหม่ที่ได้รับความยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน คือ การ รักษาโดยใช้เข็มความร้อน หรือ Radio Frequency Ablation (RFA)
 • การรักษาด้วยวิธี CT guide RFA เป็นการใช้เข็มสอดผ่านผิวหนังเข้าไปในเนื้อปอดตรงบริเวณที่เป็นก้อนเนื้อ โดยอาศัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นตัวนำทาง โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือฉีดยานอนหลับร่วมด้วย จากนั้นจะปล่อยพลังงาน RFA ทำให้เกิดความร้อนที่อุณหภูมิสูงเกือบ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 20 – 40 นาที ( ขึ้นกับขนาดและจำนวนของตัวก้อนนั้น ) วิธีการนี้เปรียบเสมือนการเผาก้อนเนื้อนั่นเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื้อปอดส่วนดีน้อยที่สุด ทำให้ก้อนมะเร็งตายลงทันที
 • การรักษาวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อที่ปอด ซึ่งอาจเกิดจากมะเร็งปอดหรือมะเร็งอื่นที่กระจายมาที่ปอด ซึ่งขนาดไม่เกิน 4 เซนติเมตร และไม่เกิน 3 จุด ที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี  CT guide RFA

 • สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ แต่ ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ หรือยานอนหลับ
 • เป็นการรักษาที่ตรงจุดโดยอาศัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูงเป็นตัวนำทาง
 • หลังการรักษาจะมีเพียงแผลขนาดเล็ก ๆ หรืออาจไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยในอนาคต
 • หลังทำผู้ป่วยพักฟื้นต่อในโรงพยาบาลเพียง 1 – 2 วัน และกลับไปทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว
 • มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัด เพราะนอกจากจะลดโอกาสเสี่ยงในการดมยาสลบแล้ว โอกาสในการเสียเลือดหรือการทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายก็เกิดขึ้นน้อยมาก
 • มีโอกาสเกิดลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดได้ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการสอดท่อระบายลม โดยทั่วไปการรักษาจะทำเพียงครั้งเดียว มีบางรายอาจต้องมีการทำซ้ำในครั้งที่ 2 เพื่อให้ก้อนเนื้อตายอย่างสมบูรณ์
 • การรักษาที่ปอดเมื่อทำร่วมกับการรักษาอื่น ๆ เช่น การให้ยามุ่งเป้าหรือการให้ยาเคมีบำบัดจะให้ผลการรักษาที่ดีมากเช่นเดียวกัน

นับเป็นอีกทางเลือกในการรักษา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดและมะเร็งกระจายมาที่ปอด

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000