การใช้ยามุ่งเป้าในผู้ป่วย มะเร็งเต้านม มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมโรคมะเร็งในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในร่างกาย

ยามะเร็งแบบมุ่งเป้า หรือที่เรียกว่ายาที่เป็นตัวยับยั้งเฉพาะที่ (Targeted therapy) เป็นการใช้ยาที่มีการเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไปยังสิ่งที่สร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เช่น การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ยาแบบนี้มีความเป็นมากในการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษามะเร็งและลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาสารเคมีอื่น ๆ

ยามะเร็งแบบมุ่งเป้าที่พบเป็นที่นิยมในการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งแต่ละชนิดจะมีตัวเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น

  1. ยาแบบ monoclonal antibody มีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเต้านมที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ HER2 (human epidermal growth factor receptor 2)
    โดยยา จะยับยั้ง HER2 ที่ติดตั้งบนผิวเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดการป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและเส้นทางสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตนั้นจะถูกยับยั้งลง ทำให้มะเร็งลดลง
  2. ยาแบบที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม ที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติเนื่องจากการสร้าง CDK4 และ CDK6 ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้รวดเร็วขึ้น
    โดยยาจะไปทำการยับยั้ง CDK4/6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสัญญาณสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง การยับยั้ง CDK4/6 ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถเข้าสู่ช่วงการแบ่งเซลล์ได้ ซึ่งส่งผลให้ลดความเร็วของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลง ซึ่งในท้ายที่สุดจะทำให้มะเร็งลดลง
  3. ยาแบบที่ทำงานโดยยับยั้งเอนไซม์ mTOR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ pathway ของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกว่าเซลล์ปกติ ดังนั้นการยับยั้งการทำงานของ mTOR จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้
    โดยส่วนใหญ่จะใช้ยานี้ในการรักษามะเร็งเต้านมที่เป็น invasive breast cancer ที่ตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาด้วยยาอื่น ๆ

 

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ