การใช้ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) รักษาผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ เป็นวิธีการรักษา มะเร็งรังไข่ ที่ใช้ยาที่เป็นตัวเป้าหมายเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยปกติแล้วเซลล์มะเร็งจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากเซลล์ปกติ ซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวเป้าหมายในการใช้ยามุ่งเป้าได้

ยามุ่งเป้าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติ และยังช่วยลดอาการของผู้ป่วยจากผลข้างเคียงของการรักษาแบบเคมีบำบัด (Chemotherapy) ได้อีกด้วย

การใช้ยามุ่งเป้า ในการรักษามะเร็งรังไข่มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีตัวเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น

  1. ยามุ่งเป้าที่มีเป้าหมายในการยับยั้งโมเลกุล การสร้างเส้นเลือดของเซลล์มะเร็ง โดยลดการเจริญเติบโตของหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับเซลล์มะเร็งโดยยาจะช่วยลดการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อมะเร็งรังไข่ และลดการเจริญเติบโตของหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ซึ่งจะทำให้เซลล์มะเร็งตายได้การใช้ยามุ่งเป้าที่มีเป้าหมายในการยับยั้งโมเลกุลการสร้างเส้นเลือดของเซลล์มะเร็ง ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่นั้น อาจใช้เป็นวิธีการรักษาแบบ Combination therapy โดยใช้ยามุ่งเป้าที่มีเป้าหมายในการยับยั้งโมเลกุลการสร้างเส้นเลือดของเซลล์มะเร็ง ร่วมกับเคมีบำบัด (Chemotherapy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยเซลล์มะเร็งจะตอบสนองต่อการรักษานี้ได้ดีกว่าการใช้เคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว
  2. ยามุ่งเป้าที่มีเป้าหมายเฉพาะต่อเอนไซม์ PARP (Poly ADP-ribose polymerase) ซึ่งมีบทบาทในการซ่อมแซมสาย DNA ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์ของเนื้องอกการใช้ยามุ่งเป้าที่มีเป้าหมายเฉพาะต่อเอนไซม์ PARP ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่เป็นไปตามการตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมในเอนไซม์ BRCA1 หรือ BRCA2 ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมสาย DNA ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งรังไข่ในบางกลุ่มผู้ป่วย การใช้ยามุ่งเป้าที่มีเป้าหมายเฉพาะต่อเอนไซม์ PARP จะช่วยยับยั้งเอนไซม์ PARP และยับยั้งการซ่อมแซมสาย DNA ซึ่งจะทำให้เซลล์มะเร็งตายได้เป้าหมายของการใช้ยามุ่งเป้าที่มีเป้าหมายเฉพาะต่อเอนไซม์ PARP ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยเซลล์มะเร็งจะตอบสนองต่อการรักษานี้ได้ดีกว่าการใช้เคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ