มะเร็งหลอดอาหาร สาเหตุและอาการ

โรคมะเร็งหลอดอาหารคืออะไร?

โรคมะเร็งหลอดอาหาร หมายถึง การที่เซลล์ใด ๆ ก็ตามภายในหลอดอาหารมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ในลักษณะของโรคร้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยในระบบย่อยอาหาร ในระยะสุดท้ายจะลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้ง่าย

ทุกปีจะพบมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งหลอดอาหารประมาณ 3 แสนคนทั่วโลก อัตราการเกิดโรคพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่อนข้างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกันจะอยู่ที่ 1.1-17  : 1

ยิ่งอายุมากขึ้น อัตราการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารยิ่งมีมากขึ้น ก่อนอายุ 35 ปีอัตราการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารจะต่ำมาก แต่หลังจากอายุ 35 ปีแล้ว อัตราการเกิดโรคก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ส่วนใหญ่มักพบโรคมะเร็งหลอดอาหารในคนอายุระหว่าง 60 – 69 ปี

สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารมีอะไรบ้าง

โรคมะเร็งหลอดอาหารเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน สภาพร่างกาย พันธุกรรม ธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในปริมาณน้อย เป็นต้น แต่การดำเนินชีวิตหรือการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ดีเป็นเวลานานก็อาจเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้

ปัจจัยสำคัญได้แก่

1. กินอาหารหมักดอง หรือรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน ( Nitrosamine ) ค่อนข้างมาก เช่น อาหารที่มีเชื้อรา

2. ชอบรับประทานอาหารที่ร้อนจัด เช่น ดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัด หรือรับประทานอาหารที่ลวกปาก

3. มีพฤติกรรม การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา

อาการของโรคมะเร็งหลอดอาหารมีอะไรบ้าง

อาการของโรคมะเร็งหลอดอาหารในระยะแรกจะไม่ชัดเจน ผู้ป่วยจำนวนมากกว่าครึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารก็พบว่ามีการลุกลามไปทั่วร่างกายแล้ว หลังจากผ่าตัดแล้วอัตราการรอดชีวิตเป็นเวลา 5 ปีมีเพียง 25% – 40% เท่านั้น ฉะนั้น หากทำความเข้าใจโรคมะเร็งหลอดอาหาร ก็จะมีส่วนช่วยในการพบได้เร็วและจัดการได้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วย

1. รู้สึกมีสิ่งผิดปกติในหลอดอาหาร เวลากลืนอาหารจะรู้สึกติดขัด

2. เวลากลืนอาหารจะรู้สึกเหมือนถูกเผาบริเวณด้านหลังของกระดูกหน้าอก ปวดเหมือนโดนเข็มเจาะ หรือปวดเหมือนถูกดึง

3. กลืนอาหารลำบากถึงขั้นรับประทานอาหารไม่ได้ มักมีอาการร่วม เช่น อาเจียน ปวดท้องส่วนบน และน้ำหนักลดลง เป็นต้น

4. ในระยะสุดท้ายเนื่องจากไม่ได้รับอาหารเพียงพอมาเป็นเวลานาน สารอาหารที่ได้ก็จะไม่เพียงพอ ทำให้ซูบผอม อาการทรุดลง และพบว่ามีโรคแทรกซ้อน เช่น มะเร็งมีการลุกลาม กดทับ เป็นต้น

สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือ เมื่อมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารเสมอไป แต่อาจเป็นโรคอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลอดอาหารก็เป็นได้ แต่ก็ควรไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลในทันที เพื่อให้สามารถชี้ชัดว่าเกิดจากมะเร็งหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ

 

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ