มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง ได้แก่

  1. มะเร็งเต้านม (Breast Cancer): มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีการค้นพบและการตรวจหามะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอ การตรวจเต้านมเป็นสิ่งสำคัญในการค้นพบมะเร็งนี้ในระยะเริ่มต้น
  2. มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer): มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง มะเร็งนี้มักไม่มีอาการชัดเจนในระยะเริ่มต้น ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจโดยแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ
  3. มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer): มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) โดยส่วนใหญ่ การตรวจประจำปีด้วยปากมดลูก (Pap smear) สามารถช่วยในการค้นพบมะเร็งนี้ในระยะเริ่มต้น
  4. มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer): มะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถเกิดทั้งในผู้ชายและผู้หญิง การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสำหรับคนที่มีประวัติครอบครัวของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถช่วยในการค้นพบมะเร็งนี้ในระยะเริ่มต้น
  5. มะเร็งปากมดลูก (Endometrial Cancer): มะเร็งปากมดลูกเกิดในช่องมดลูก การรับประทานยาคุมกำเนิดและการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นวิธีป้องกันและค้นพบมะเร็งนี้
  6. มะเร็งเต้าคร่ำ (Vulvar Cancer): มะเร็งเต้าคร่ำเป็นมะเร็งที่เกิดในพื้นที่รอบเต้าคร่ำ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจโดยแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการค้นพบมะเร็งนี้ในระยะเริ่มต้น

ควรจำไว้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปีและการคัดกรองมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญในการค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น และการปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เป็นวิธีที่ดีในการรักษาสุขภาพสตรีและป้องกันมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง