ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งผู้หญิง
• เพศหญิงมีฮอร์โมนเพศ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งสามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมได้
• อายุ ในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
• มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านม
• พันธุกรรม คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม
• การใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพ น้ำหนักเกิน ขาดการออกกำลังกาย หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หากสงสัยว่าตัวเองอาจมีอาการของโรคมะเร็งเต้านมและรีบไปพบแพทย์ทันที
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
• ผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์
• อายุระหว่าง 40-50 ปี
• มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
• เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ
• มีบุตรหลายคน
• มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ดังนั้น ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีเพื่อลดความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
• ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
• มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
• เคยถูกตรวจพบว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่มาก่อน
• มีประวัติเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
• สูบบุหรี่
• ดื่มแอลกอฮอล์
• ขาดการออกกำลังกาย
• น้ำหนักเกิน
• ชอบทานอาหารไขมันสูงและไม่ค่อยรับประทานผัก ผลไม้
ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรตรวจคัดกรองเร็วขึ้นคือเริ่มที่อายุ 40 ปี
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด
• ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
• ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่สัมผัสควันบุหรี่ (second-hand smoking)
• ผู้ที่เคยรับสารพิษจากการสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานาน
เมื่อคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
• ผู้หญิงที่มีบุตรน้อยหรือไม่มีบุตร
• มีประจำเดือนต่อเนื่องแม้จะถึงวัยที่ควรหมดประจำเดือนแล้ว
• มีภาวะฮอร์โมนผันผวน เช่น ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
• ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน มีน้ำหนักตัวมากเกินไป
*การเกิดโรคยังไม่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิง
ดังนั้น ผู้หญิงที่มีภาวะเสี่ยงดังกล่าวจึงจำเป็นต้องไปพบสูตินรีแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000