“ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย ”

▶️อาการของมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
สัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของก้อนมะเร็งภายในปอด อีกทั้งเซลล์มะเร็งนั้นจะกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ
อาการทางปอดที่พบได้บ่อย คือ ไอเรื้อรัง, ไอเป็นเลือด, หายใจไม่อิ่ม, หายใจหอบวี้ด อีกทั้งก้อนมะเร็งยังอาจไปกดทับเส้นประสาทในทรวงอกจนทำให้มีเสียงที่แหบได้
นานเข้าเมื่อมะเร็งปอดโตขึ้น หรือเกิดการกระจายมากขึ้น อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลดเอง และเบื่ออาหารได้
เมื่อมะเร็งปอดกระจายไปยังสมองอาจทำให้ปวดหัว, พูดไม่ชัด, ความจำเสื่อม และอ่อนแรง หากกระจายไปยังตับก็จะทำให้ปวดท้องและตัวเหลือง ตาเหลือง ส่วนมะเร็งปอดที่กระจายไปยังกระดูกก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลัง, ปวดไหล่ และซี่โครงได้

▶️การรักษา “มะเร็งปอดระยะสุดท้าย”
ในความเป็นจริง การรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายนั้น โอกาสที่จะรอดชีวิตมีน้อย แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์และการรักษาในปัจจุบันกำลังเดินหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ ซึ่งความพยายามเหล่านั้นประสบผลสำเร็จและดีขึ้นเรื่อยๆ
ฉะนั้นหากได้อ่านสถิติ หรือข้อมูลการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายที่ระบุว่าโอกาสหายแทบไม่มีก็อย่าเพิ่งรู้สึกท้อใจ
เราจะต้องรู้ว่าเราสามารถทำอะไรกับโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้บ้าง แต่อาจต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่มากพอสมควร

▶️ชนิดของการรักษามะเร็งปอด
ในปัจจุบัน ผู้ป่วยจะมีส่วนร่วมในการรักษามะเร็งปอดได้มากกว่าที่ผ่านมา โดยแพทย์และผู้ป่วยจะร่วมกันออกแบบวิธีการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมไปตามอาการร่วมกัน
สาเหตุหลักๆ อาจเป็นเพราะทุกวันนี้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น ตลอดจนการตัดสินใจรักษาก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ป่วย ฉะนั้น หากเกิดการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย ผลข้างเคียงของการรักษาก็จะอยู่ในระดับที่ผู้ป่วยรับได้ อีกทั้งอาจเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ป่วยมากกว่า

▶️การรักษามะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
⭕การรักษาเฉพาะที่ : ซึ่งการรักษาเฉพาะที่นั้น เป็นการรักษาเฉพาะตำแหน่งที่มะเร็งเกิด รักษาได้ด้วยการฉายรังสีและผ่าตัด/การผ่าตัดแบบส่องกล้อง
⭕การรักษาทุกส่วนของร่างกาย : ซึ่งการรักษาในทุกส่วนนั้นก็เพื่อกำจัดตัวมะเร็งไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของร่างกาย การรักษาอาจทำได้โดยเคมีบำบัด, การใช้ยาที่จำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง และการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด การตรวจยีน หรือโมเลกุลสารพันธุกรรมมะเร็งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยตัดสินใจเลือกใช้ยา เพื่อการตอบสนองต่อโรคที่ดียิ่งขึ้น

ปรึกษาแพทย์