ภาวะมะเร็งกระจายเข้ากระดูก คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาวะมะเร็งกระจายเข้ากระดูกเกิดจากเซลล์มะเร็งที่อยู่ที่อวัยวะอื่น มีการส่งเซลล์ลูกผ่านทางหลอดเลือดเข้ามาเพิ่มจำนวนและทำอันตรายกระดูกที่ถูกลุกลาม มะเร็งหลายชนิดชอบกระจายเข้ากระดูกได้แก่ มะเร็งไต มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตามมะเร็งไม่ว่าจะเป็นของอวัยวะใดก็มีโอกาสจะลุกลามเข้ากระดูกได้ทั้งนั้น

ควรสงสัยภาวะนี้เมื่อใด อาการเตือนคือ อาการปวดกระดูกบริเวณรอยโรค โดยอาการปวดนี้จะรุนแรง เริ่มแรกอาจปวดเฉพาะตอนออกกำลังหรือมีการเคลื่อนไหวของกระดูกที่เป็นอาการปวดจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดแม้อยู่เฉย ๆ ก็ปวด และถึงขนาดปวดกลางคืนทำให้รบกวนการนอนหลับ

ผลกระทบของภาวะมะเร็งกระจายเข้ากระดูก นอกจากจะทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน แล้วหากมีการทำลายกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อกระดูกได้แก่ กระดูกหัก ภาวะอัมพาตจากการกด กระดูกสันหลัง ภาวะต้องฉายรังสีที่กระดูก หรือต้องได้รับการผ่าตัดกระดูก และแคลเซียมในเลือดสูง เป็นต้นซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย

วิธีการรักษาภาวะมะเร็งกระจายเข้ากระดูก

มีหลักการในการรักษาสองประการ

  • การรักษาที่จำเพาะ ได้แก่ การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งชนิดนั้น ๆ หรือยาต้านฮอร์โมนสำหรับมะเร็งที่ตอบสนอง เช่นมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องทำไปควบคู่กับการรักษาประคับประคอง เพื่อจำกัดการทำลายกระดูก
  • การรักษาประคับประคอง จุดประสงค์คือ บรรเทาอาการปวด และลดการทำลายกระดูกจากมะเร็ง ด้วยยาที่สามารถช่วยลกการทำลายกระดูกต่อเนื่องที่เกิดจากมะเร็งกระจายเข้าดูก ยากลุ่มนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากถึงแม้ไม่ใช่การรักษาหลักที่กำจัดเซลล์มะเร็ง แต่ยากลุ่มนี้สามารถลดการทำลายกระดูกได้ และถ้าเมื่อใช้ต่อเนื่องจะส่งผลดีโดยทั้งควบคุมอาการปวดและควบคุมการลุกลามของภาวะมะเร็งกระจายเข้ากระดูกอีกด้วย