นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

สาขา: มะเร็งนรีเวชวิทยา

การศึกษา

 • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เเพทย์เวชศาสตร์การบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกรมเเพทย์ทหารอากาศ

วุฒิบัตร

 • ทางด้านสูตินารีเวช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

สมาชิกทางการแพทย์

 • สมาชิกเเพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์เเห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • ผ่าตัด ทางนรีเวชที่ซับซ้อน
 • การส่องกล้องที่ปากมดลูก

กิจกรรมทางสังคม

 • อาจารย์พิเศษ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • กรรมการสมาคมมะเร็งนรีเวช ด้าน IT

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันอังคาร08:00 – 17:00 น.
วันพุธ07:00 – 16:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 – 16:00 น.
วันศุกร์08:00 – 18:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111