นพ. ธนชัย ปัญจชัยพรพล

สาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

การศึกษา

ปริญญาบัตร :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร :

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

สมาชิกทางการแพทย์

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย
 • สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

 • วิจัยสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร เรื่อง Efficacy of IV NAC for prevention of post-embolization syndrome in patients with HCC undergoing TACE (รองชนะเลิศอันดับ 1)
 • Severe Manifestations and Grave Prognosis in Young Patients with Gastric Cancer in Thailand
 • Article 64, Volume 17, Issue 7, July 2016, ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
 • Efficacy of IV NAC for Prevention of Post-Embolization Syndrome in Patients With HCC Undergoing TACE
 • April 2016 Volume 150, Issue 4, Supplement 1, Page S513, GASTROENTEROLOGY

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์08:00 – 20:00 น.ส่องกล้อง 10:00 – 12:00 น.
วันอังคาร08:00 – 16:00 น.
วันพุธ08:00 – 16:00 น.ส่องกล้อง 10:00 – 12:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 – 17:00 น.
วันศุกร์08:00 – 16:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111