การตรวจเต้านมเพื่อค้นหาสัญญาณหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมะเร็งเต้านมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพของผู้หญิง การตรวจเต้านมเอง (Breast self-examination) สามารถทำได้ราวกันทุกเพศแต่มักนิยมมากในผู้หญิง เพื่อตรวจสอบความสมบรูณ์ของเต้านมและตรวจหาสัญญาณของมะเร็งเต้านมเร็วๆ นี้คือขั้นตอนการตรวจเต้านมเอง

  • การตรวจด้วยมือ คุณสามารถนำมือไปทาบหรือประคองเต้านมในทิศทางทั้งสองข้างของลำตัว ควรทำในท่านอนหรือท่านั่งตรงๆ และใช้มือทั้งสองข้างตรวจเต้านมในรูปแบบสัมผัสลื่นไหลเพื่อค้นหาความผิดปกติ
  • การมองด้วยตา ค้นหาความผิดปกติทางสีผิวหรือรอยร้าวบนผิวเต้านม รวมถึงการสังเกตรูปร่างของเต้านม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่เป็นปกติ เช่น ก้อน บวม แดง หรือความเจ็บปวด ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว
  • การตรวจด้วยการกดนิ้ว คุณสามารถใช้นิ้วขวากดบริเวณเต้านมของฝ่ามือซ้าย และใช้นิ้วซ้ายกดบริเวณเต้านมของฝ่ามือขวา หรือเปลี่ยนข้ามไปกลายเป็นการตรวจช่วยแยกสามารถที่มีอยู่ภายในเต้านม ควรค้นหาความผิดปกติเช่น ก้อนหรือเนื้องอก
  • การตรวจด้วยตัวเอง เป็นเรื่องประจำวันหรือประจำเดือนเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง หากค้นพบความผิดปกติใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติม

สำหรับผู้หญิงที่มีประวัติครอบครัวหรือประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม หรือผู้ที่อายุมากขึ้น การตรวจเต้านมเองควรทำเป็นประจำและควรปรึกษากับแพทย์เพื่อเข้าใจเท่าที่เป็นไปได้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมและการตรวจรักษาที่เหมาะสมสำหรับบุคคลนั้นๆ การตรวจเต้านมเองเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบสุขภาพเต้านมแต่ไม่ใช่วิธีการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมเอง ดังนั้น การตรวจเต้านมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพและควรร่วมกับการตรวจประจำที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละครั้ง ตามคำแนะนำของแพทย์ของคุณ