จี้เนื้องอกไต ด้วยความเย็นติดลบ (Cryoablation of Renal Tumors)

เป็นเทคโนโลยีการสลายมะเร็งโดยไม่ใช้มีดผ่าตัด ที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ในปี 1998 และการรับรองมาตรฐาน CE จากสหภาพยุโรปในปี 2000

เป็นวิธีการรักษาที่ใช้ความเย็นต่ำเพื่อทำลายเนื้องอกในไต โดยการนำแท่งเข็มความเย็นแทงผ่านชั้นผิวหนังทำให้เกิดแผลเล็กบริเวณผิวหนังประมาณ 0.5 เซนติเมตร เข้าไปยังก้อนมะเร็ง จากนั้นปล่อยก๊าซอาร์กอนเข้าไป ทำให้อุณหภูมิภายในก้อนมะเร็งลดลงอย่างรวดเร็วถึง –40 องศาเซลเซียส ภายใน 1 นาที ซึ่งความเย็นระดับนี้จะส่งผลให้เซลล์/เนื้อเยื่อไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จากการแตกของผนังเซลล์ ร่วมกับการขาดเลือด ใช้เวลาในการจี้โดยเทคโนโลยีการจี้เย็นติดลบนี้ประมาณ 30 นาที ก็สามารถสลายก้อนมะเร็งได้ โดยเนื้องอกและเนื้อเยื่อส่วนที่ได้รับความเย็นจัดนั้น ร่างกายจะค่อยๆดูดซึมเซลล์ที่ตายแล้วและสร้างเซลล์/เนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทน

เทคนิคนี้สามารถใช้แท่งเข็มหลายแท่งทำความเย็นได้พร้อมกัน ลักษณะนี้สามารถทำให้มะเร็งขนาด 4-6เซนติเมตร เป็นน้ำแข็งได้ใน 1 ครั้ง

ปัจจุบัน เทคโนโลยีการสลายมะเร็งด้วยความเย็น (Cryocare) ได้ถูกบันทึกลงในแนวทางการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดของ NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology สหรัฐอเมริกา เป็นที่การยอมรับจากแพทย์ผู้รักษามะเร็งทั่วโลก

จุดเด่นของการรักษาด้วยความเย็น

  1. ไม่ต้องผ่าตัด วิธีการนี้ไม่ต้องการการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมีแผลผ่าตัดและหายยากหลังการผ่าตัด
  2. ประสิทธิภาพสูง การจี้ด้วยความเย็นติดลบมีประสิทธิภาพในการกำจัดเนื้องอกไต โดยมีอัตราสำเร็จของการรักษาสูงถึง 90% และมีความปลอดภัยสูง
  3. สามารถรักษามะเร็งที่มีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก้อนเดียวหรือหลายก้อนได้ (ได้ผลดีกับก้อนประมาณ 4 เซนติเมตร)
  4. ไม่มีการเสียเลือด การจี้เย็นติดลบไม่ต้องการการผ่าตัดทำให้ไม่มีการทำลายเส้นเลือดใหญ่ ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและแผลเปิดในช่วงหลังการผ่าตัดใหญ่ และลดความเสี่ยงต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง
  5. เกิดอาการปวดในขณะทำการรักษาน้อยมาก ใช้ยาแก้ปวดน้อยกว่าวิธีการรักษาเฉพาะจุดวิธีอื่น ๆมาก นอกจากนี้การรักษาด้วยความเย็นยังสามารถแก้ปวดได้
  6. มีความแม่นยำ ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากสามารถใช้อัลตร้าซาวด์และCT scan เฝ้าสังเกตกระบวนการของการรักษาด้วยความเย็นได้ทุกขั้นตอนทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ หรือโครงสร้างที่อยู่ติดกันน้อยมาก
  7. ไม่เสียเวลา การจี้เย็นติดลบจะใช้เวลาน้อยกว่าการผ่าตัดเนื้องอกไต และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการรักษา
  8. การฟื้นตัวรวดเร็ว การจี้เนื้องอกด้วยความเย็นติดลบจะไม่ทำลายเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ของไต ทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยจะรวดเร็วขึ้น โดยผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอก
  9. สามารถทำซ้ำได้
  10. สามารถรักษาร่วมกับการใช้ยามะเร็งมุ่งเป้าและยาเคมีบำบัด ยาภูมิคุ้มกันบำบัดได้
  11. ในทางปฏิบัติแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้กำหนดความเย็น จำนวนเข็มที่ใช้ โดยขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่ง และรูปร่างของก้อนเนื้องอก/มะเร็ง เป็นหลัก วิธีนี้ไม่สามารถใช้รักษาในผู้ป่วยทุกราย ขึ้นอยู่กับตัวโรคและดุลยพินิจของแพทย์

 

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ