ความท้าทายที่สุดของการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

คือ เมื่อมะเร็งนั้นอยู่ในบริเวณที่ต่ำมากในไส้ตรงซึ่งติดกับหูรูด  ทำอย่างไรที่จะเก็บกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักและรักษาเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงเอาไว้ เพื่อให้การทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก กระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศของผู้ป่วยเป็นปกติดังเดิม

การรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค การรักษาโดยเก็บกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักไว้ อาจจะประกอบด้วยการผ่าตัด หรือการให้เคมีบำบัดก่อนการผ่าตัด ( Neoadjuvant Chemotherapy ) รวมถึงการให้ยาเคมีบำบัด ( Chemotherapy ) ร่วมกับยามะเร็งมุ่งเป้า  ( Targetedtherapy ) เพื่อเพิ่มการตอบสนองต่อโรค เป็นการรักษาเพื่อให้ก้อนมะเร็งลดลงให้ได้มากที่สุด และทำให้การผ่าตัดได้ผลตามเป้าหมาย

การผ่าตัด ศัลยแพทย์จะตัดทั้งเนื้องอกลำไส้ตรงและต่อมน้ำเหลืองออก  สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้การผ่าตัดเพื่อรักษาหูรูดเอาไว้เป็นการผ่าตัดที่ทำโดยศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักออก การรักษาเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงเอาไว้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการผ่าตัดนี้เพื่อรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก กระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศเอาไว้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมปัจจุบันนี้ช่วยให้ศัลยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถทำการผ่าตัดเพื่อรักษาหูรูดไว้ได้ โดยใช้วิธีการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง

( Keyhole Surgery or Laparoscopic Surgery ) โดยทำให้เนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงถูกทำลายให้น้อยที่สุด  ภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม ( Conventional Open Surgery) เนื่องจากขนาดของแผลที่มีขนาดเล็กลงส่งผลให้ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัดสั้นลงและสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น