มะเร็งตับในระยะที่การรักษามาตรฐานไม่สามารถรักษาได้ ผู้ป่วยการยังมีทางเลือกของการรักษาอีกคือเรื่องของการใช้ยา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

การรักษาด้วยยาในผู้ป่วยมะเร็งตับในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มยามุ่งเป้า (Targeted therapy) ออกฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งผ่านหลายกลไก แต่กลไกที่สำคัญ คือ การยับยั้งขบวนการสร้างหลอดเลือดที่มาเลี้ยงมะเร็ง

หลักการทำงานของยามุ่งเป้าในผู้ป่วยมะเร็งตับ

  • เซลล์มะเร็งส่งสัญญาณบอกให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดมากขึ้น ( กระบวนการที่เรียกว่าการสร้างเส้นเลือดใหม่ )
  • มะเร็งใช้หลอดเลือดใหม่เหล่านี้เพื่อเติบโตและแพร่กระจาย
  • ยามุ่งเป้าช่วยปิดกั้นสัญญาณเหล่านี้โดยกำหนดเป้าหมายโปรตีนบางชนิดบนเซลล์มะเร็งที่ทำให้เซลล์เติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้น
  • ส่งผลให้ยามุ่งเป้าช่วยป้องกันเนื้องอกไม่ให้เติบโตและแพร่กระจาย

 

ในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ

1.1 ยาแบบรับประทาน ยานี้สามารถใช้รักษามะเร็งตับระยะลุกลามได้ โดยทั่วไปแล้วจะเลือกใช้หากรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยาเหล่านี้คืออาการเหนื่อยล้า เบื่ออาหาร กลุ่มอาการมือเท้าแดงและระคาย     เคืองที่มือและเท้า ความดันโลหิตสูง น้ำหนักลด ท้องร่วง และปวดท้อง

1.2 ยาแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ยาเหล่านี้จึงมักเรียกกันว่าสารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ โมโนโคลนอลแอนติบอดี้

เป็นโปรตีนระบบภูมิคุ้มกัน ( แอนติบอดี้ ) เวอร์ชันที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดติดกับเป้าหมายเฉพาะ โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ที่ใช้รักษามะเร็งตับส่งผลต่อความสามารถของเนื้องอกในการสร้างหลอดเลือดใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องเติบโตเกินขนาดที่กำหนด การเติบโตของหลอดเลือดใหม่นี้เรียกว่าการสร้างเส้นเลือดใหม่ ดังนั้นยาเหล่านี้จึงมักเรียกกันว่าสารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่  ผลข้างเคียงของสารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่  ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ อาจรวมถึงลิ่มเลืออุดตัน ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ และการหายของแผลช้า

 

  1. กลุ่มยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)  ออกฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันในการต่อต้านเซลล์มะเร็ง คือการใช้ยาที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งได้ อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ PD-1 เป็นโปรตีนจุดตรวจบนเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า “ ทีเซลล์ ”เมื่อ PD-1 ยึดติดกับ PD-L1 ซึ่งเป็นโปรตีนบนเซลล์อื่นๆ ในร่างกาย มันจะทำหน้าที่เป็น “สวิตช์ปิด”  เซลล์มะเร็งบางชนิดมี PD-L1 จำนวนมาก ซึ่งช่วยให้เซลล์เหล่านี้ซ่อนตัวจากการโจมตีของภูมิคุ้มกัน ยาที่มีเป้าหมายทั้ง PD-1 หรือ PD-L1 สามารถป้องกันการผูกมัดนี้และเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง  ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้ไม่ค่อยมีผลข้างเคียง บางคนอาจมีปฏิกิริยาการให้ยาขณะรับยาเหล่านี้ อาการนี้เหมือนกับอาการแพ้ และอาจรวมถึงไข้ หนาวสั่น หน้าแดง ผื่น คันที่ผิวหนัง รู้สึกวิงเวียน หายใจมีเสียงหวีด และหายใจลำบาก สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที หากคุณมีอาการเหล่านี้ขณะรับยาเหล่านี้
  1. กลุ่มยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาด้วยยาหากผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาด้วยยาหลักข้างต้นได้ แต่มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด