การรักษาด้วยยามุ่งเป้ามะเร็ง

ยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy) คืออะไร ?

ยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy) การใช้ยาหรือสารบางตัวที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่นๆ รวมไปถึงการรักษาด้วย ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง ซึ่งนอกจากนี้การรักษาด้วยวิธีนี้ยังมีความปลอดภัยกับเซลล์ปกติในร่างกายอีกด้วย
6202-ccc-01

ยามุ่งเป้ามะเร็ง ทำงานอย่างไร ?

ยามุ่งเป้ามะเร็ง นั้นจะไปรบกวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง และการกระจายของเซลล์มะเร็ง โดยเจาะจงเป้าหมายคือโปรตีน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ที่มีผลกระทบต่อการแบ่งตัว การเคลื่อนที่ การตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอก หรือแม้แต่การตายของเซลล์เอง ซึ่งผลจากกระบวนการเหล่านี้จะมีผลทำให้เกิดการหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

4 เป้าหมายหลัก ยามุ่งเป้ามะเร็ง

การรักษามะเร็งด้วย ยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy) ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเดี่ยวหรือการรักษาร่วมกับเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา เป้าหมายของการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็ง ดังนี้

 • รักษาโรคมะเร็งให้หายขาด
 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • ทำลายเซลล์มะเร็งที่สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • บรรเทาอาการต่างๆ ที่มีสาเหตุจากมะเร็ง

8 ชนิดมะเร็งที่รักษาด้วย ยามุ่งเป้ามะเร็ง

 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งศีรษะและลำคอ
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ใครบ้างที่สามารถรักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้ามะเร็ง ?

เนื่องจากการใช้ ยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy) ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีตัวรับหรือเป้าหมาย (target) ที่ตอบสนองต่อยา ก่อนเข้ารับการรักษา แพทย์จะต้องทำการตรวจผู้ป่วยก่อนว่ามียีนตัวรับที่สามารถใช้รักษาด้วยยามุ่งเป้ามะเร็ง Targeted Gene Therapy ได้หรือไม่

ยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy) มีผลข้างเคียงหรือไม่ ?

ยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy) แม้การรักษาด้วยยามุ่งเป้ามะเร็ง จะมีผลข้างเคียงน้อย แต่ยังมีผลข้างเคียงที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ แตกต่างกันไปตามชนิด และขนาดปริมาณของยา ที่ได้รับ อาทิ

 • ผิวหนังอักเสบ ผื่นผิวหนัง
 • ถ่ายเหลว
 • ผลต่อการทำงานของหัวใจ
 • ตับอักเสบ
 • ผลต่อการทำงานของไต
 • ความดันโลหิตสูง

ดังนั้น เมื่อได้รับการรักษาแบบ ยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy) ผู้ป่วยจึงควรสอบถามถึงผลข้างเคียง ที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียด และควรพบแพทย์ทันที หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น

สถานที่ตั้ง

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต – อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เลขที่ 90/5 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

TEL : 02-115-2111 ต่อ 1169,1170 หรือ 093-328-5561
LINE : HIFU9000
FACEBOOK : facebook.com/HIFUCHULARAT/