การผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้า (Breast Conserving Surgery: BCS)

เป็นการใช้วิธีทางศัลยกรรมตกแต่งเข้ามาช่วยในการตัดเอาก้อนเนื้อร้ายออก โดยไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมออกทั้งหมด สามารถเก็บหัวนมไว้ได้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างเต้านมใหม่เพราะแพทย์จะออกแบบบาดแผล ประเมินปริมาณเนื้อเยื่อเต้านมบริเวณที่จะผ่าตัดออก เพื่อป้องกันไม่ให้เต้านมเกิดการเสียรูปทรง หรือบิดเบี้ยวหลังผ่าตัด ซึ่งการตรวจพบมะเร็งในระยะแรก ๆ สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางคนอาจมีความผิดปกติของเต้านมอันเป็นผลจากการผ่าตัดมะเร็ง เช่น รอยบุ๋มเกิดจากการเอาเนื้องอกขนาดใหญ่ออกจากเต้านมเล็ก แพทย์บางคนกำลังแก้ไขปัญหาประเภทนี้โดยการรวมเทคนิคการผ่าตัดมะเร็งและการทำศัลยกรรมพลาสติกที่เรียกว่าการผ่าตัดมะเร็งเข้าด้วยกัน การสร้างใหม่ประเภทนี้สามารถทำได้พร้อมกับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพิ่มเติม

ผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านมสามารถเลือกการสร้างเต้านมใหม่ได้หลายประเภท เมื่อตัดสินใจว่าประเภทใดดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณและแพทย์ควรหารือเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ รวมถึงสุขภาพและความชอบส่วนตัวของคุณ ใช้เวลาเรียนรู้ว่ามีตัวเลือกใดบ้างสำหรับคุณ และพิจารณาพูดคุยกับผู้อื่นที่มีขั้นตอนดังกล่าวก่อนที่คุณจะตัดสินใจ คุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างเต้านมใหม่หลังจากที่คุณได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วเท่านั้น

การสร้างเต้านมใหม่มี 2 ประเภทหลักคือการสร้างเต้านมเทียมและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ บางครั้งขั้นตอนการปลูกถ่ายเต้านมเทียมและแผ่นเนื้อเยื่อจะถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่

ประเภทการผ่าตัดแบ่งออกเป็น

1. Breast Reconstruction After Breast-Conserving Surgery การสร้างเต้านมใหม่หลังการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม

2. Breast Reconstruction Using Implants  การสร้างเต้านมใหม่โดยใช้การปลูกถ่าย

3. Breast Reconstruction Using Your Own Body Tissues (Flap Procedures)การสร้างเต้านมใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อในร่างกายของคุณเอง

4. Reconstructing the Nipple and Areola After Breast Surgeryการสร้างหัวนมและปานนมขึ้นใหม่หลังการผ่าตัดเต้านม

สำหรับการสร้างเต้านมทุกประเภท มักจะมีโอกาสสำหรับขั้นตอน “การเสริมหน้าอก” ในอนาคต เช่น การปลูกถ่ายไขมัน และการแก้ไขรอยแผลเป็น การสร้างเต้านมใหม่ยังสามารถสร้างบริเวณหัวนม-ฐานหัวนมซึ่งสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนการผ่าตัดเล็กๆ การสัก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งทำเพื่อช่วยทำให้เต้านมที่สร้างใหม่มีลักษณะเหมือนเต้านมเดิมมากขึ้น

1.การสร้างเต้านมใหม่หลังการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม  Breast Reconstruction After Breast-Conserving Surgery

ผู้หญิงเหล่านี้อาจมีสิทธิ์ได้รับการผ่าตัดสร้างเต้านมประเภทต่างๆ เพื่อปรับรูปร่างเต้านมใหม่ อาจใช้เทคนิคต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

  •  Breast lift ( mastopexy ) การยกกระชับหน้าอก
  • Breast reduction (reduction mammaplasty)    การลดขนาดหน้าอก
  • Tissue flaps from areas close by like the back    ผนังเนื้อเยื่อจากพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ด้านหลัง

2.การสร้างเต้านมใหม่โดยใช้การปลูกถ่าย Breast Reconstruction Using Implants

  • การผ่าตัดเต้านมออกจะเอาเต้านมทั้งหมดออก แต่บางครั้งผิวหนังและหัวนมก็สามารถรักษาไว้ได้ การใช้เต้านมเทียมเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรูปร่างเต้านมของคุณใหม่หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยทั่วไปหมายถึงมีการดำเนินการอย่างน้อยสองครั้ง
  • การผ่าตัดครั้งแรกจะวางเครื่องขยายเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็น “บอลลูนน้ำ” แบนๆ ซึ่งจะค่อยๆ เติมเต็ม (ขยาย) จนได้ขนาดที่ต้องการ
  • การผ่าตัดครั้งที่สองจะแทนที่เครื่องขยายเนื้อเยื่อด้วยการปลูกถ่ายเต้านม สามารถทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นที่หัวนม-ปานนมขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพื่อให้รูปลักษณ์โดยรวมดีขึ้น
  • การเสริมซิลิโคนเจลมักจะให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อเยื่อเต้านมตามธรรมชาติมากกว่าเล็กน้อย

3.การสร้างเต้านมใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อของคุณเอง Breast Reconstruction Using Your Own Body Tissues (Flap Procedures)เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรูปร่างของเต้านมของคุณใหม่หลังการผ่าตัดเพื่อกำจัดมะเร็ง

  • ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เนื้อเยื่อจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น หน้าท้อง หลัง ต้นขา หรือก้น เพื่อสร้างรูปร่างเต้านมขึ้นมาใหม่ แผ่นปิดเนื้อเยื่อจะดูและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า และทำหน้าที่เหมือนเนื้อเยื่อเต้านมตามธรรมชาติมากกว่าการปลูกถ่ายเต้านม แผ่นเนื้อเยื่อจะเปลี่ยนเหมือนกับเนื้อเยื่ออื่นๆ ในร่างกายของคุณซึ่งต่างจากการปลูกถ่าย ตัวอย่างเช่น อาจใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเมื่อคุณเพิ่มหรือลดน้ำหนัก และแม้ว่าบางครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนถุงเต้านมเทียม (เช่น หากถุงเต้านมเทียมเกิดการแตกหัก) ก็ไม่เป็นปัญหากับแผ่นพับของเนื้อเยื่อ แผ่นปิดเนื้อเยื่อมักใช้โดยตัวมันเองเพื่อสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่ แต่ขั้นตอนการปิดแผ่นเนื้อเยื่อบางวิธีสามารถใช้ร่วมกับวัสดุเสริมเต้านมได้ หากต้องการปริมาตรที่มากขึ้น
  • ข้อเสีย โดยทั่วไป แผ่นพับจะต้องได้รับการผ่าตัดมากขึ้นและใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายเต้านม การผ่าตัดพนังจะทำให้เกิดแผลเป็นและแผลเป็น 2 แห่ง โดยที่หนึ่งเป็นที่เอาเนื้อเยื่อมาจาก (บริเวณของผู้บริจาค) และอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่เต้านมที่สร้างขึ้นใหม่ รอยแผลเป็นจางลงตามกาลเวลา แต่ไม่เคยหายไปอย่างสมบูรณ์ ผู้หญิงบางคนอาจมีปัญหาบริเวณที่บริจาค เช่น หน้าท้องนูน กล้ามเนื้อเสียหายหรืออ่อนแรง และรูปร่างบิดเบี้ยว เช่น ผิวหนังบุ๋ม

4.การสร้างหัวนมและปานนมขึ้นใหม่หลังการผ่าตัดเต้านม Reconstructing the Nipple and Areola After Breast Surgeryเมื่อรักษามะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัดเต้านมออก โดยปกติแล้วหัวนมจะถูกเอาออกพร้อมกับส่วนที่เหลือของเต้านม (ผู้หญิงบางคนอาจสามารถทำการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบประหยัดหัวนมได้ โดยที่หัวนมยังคงอยู่ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าของเราเกี่ยวกับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม)

หากคุณกำลังมีการสร้างเต้านมใหม่หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการให้หัวนมและบริเวณสีเข้มรอบหัวนม (ลานนม) ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยการผ่าตัดหรือการสัก หรือทั้งสองอย่าง

การสร้างหัวนมและลานนมใหม่  หัวนมและลานหัวนมมักเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเต้านมใหม่ เป็นการผ่าตัดแยกกันเพื่อให้เต้านมที่สร้างขึ้นใหม่มีลักษณะเหมือนเต้านมเดิมมากขึ้น สามารถทำได้โดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกหรือบางครั้งก็เป็นการผ่าตัดในสำนักงาน โดยปกติจะทำประมาณ 3 ถึง 4 เดือนหลังการผ่าตัด หลังจากที่เต้านมใหม่มีเวลาในการรักษา

ตามหลักการแล้ว การสร้างหัวนมและลานหัวนมพยายามปรับตำแหน่ง ขนาด รูปร่าง พื้นผิว สี และส่วนที่ยื่นออกมาของหัวนมใหม่ให้ตรงกับหัวนมธรรมชาติ (หรือเชื่อมต่อกัน หากหัวนมทั้งสองถูกสร้างขึ้นใหม่)

เนื้อเยื่อที่ใช้สร้างหัวนมและลานหัวนมใหม่มาจากเต้านมที่สร้างขึ้นใหม่หรือจากผิวหนังจากส่วนอื่นของร่างกาย (เช่น ต้นขาด้านใน) หากผู้หญิงต้องการให้เข้ากับสีของหัวนมและลานหัวนมของเต้านมอีกข้าง การสักอาจทำได้ภายใน 2-3 เดือนหลังการผ่าตัด

ผู้หญิงบางคนเลือกที่จะทำเพียงรอยสัก โดยไม่ต้องมีการสร้างเนื้อเยื่อหัวนมและลานนมขึ้นมาใหม่ ศัลยแพทย์พลาสติกผู้ชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญอาจใช้เม็ดสีในเฉดสีที่ทำให้รอยสักแบนดูเป็น 3 มิติได้หัวนมเทียม

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่อาจไม่ต้องการผ่าตัดหรือสักต่อคือ การทำหัวนมเทียมซึ่งทำจากซิลิโคนหรือวัสดุอื่นๆ และมีรูปลักษณ์และความรู้สึกเหมือนหัวนมจริง สามารถติดไว้ที่หน้าอกแล้วถอดออกได้ตามที่คุณต้องการ