การผ่าตัดเต้านม แบบการผ่าตัดสงวนเต้า เป็นการผ่าตัดที่ ไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมทั้งเต้านมทิ้ง โดยตัดบางส่วนที่เป็นเซลล์มะเร็งออก ทำให้รูปทรงเต้านมยังคล้ายของเดิม เก็บเต้านมไว้ให้มากที่สุด แต่ถ้าหากเต้านมที่เหลือผิดรูปร่างมากก็สามารถเสริมเต้าได้ด้วยแผ่นผิวหนังและไขมันของผู้ป่วยเองได้

การผ่าตัดเต้านมแบบสงวนเต้านั้น จำเป็นต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยหลังผ่าตัด ซึ่งให้ผลการรักษาเท่าเทียมกับจากการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้ารวมทั้งเลาะต่อมน้ำเหลือง หรือที่เรียกว่า Modified Radical Mastectomy (MRM) ที่ไม่จำเป็นต้องฉายแสงหลังผ่าตัด

621001-breast-bcs-2

ระยะของมะเร็งเต้านม แบ่งออกเป็น

ระยะ 0เป็นระยะเริ่มต้นของเซลล์มะเร็งที่ยังไม่ลุกลามไปเนื้อเยื่อของเต้านม
ระยะ 1ก้อนมะเร็งมีขนาดไม่เกิน 2 ซม. และยังไม่ลุกลามถึงต่อมน้ำเหลือง
ระยะ 2ก้อนมะเร็งมีขนาดระหว่าง 2 – 5 ซม. และลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้แล้ว แต่ยังไม่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่น
ระยะ 3ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. ลุกลามเข้าไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้แล้ว แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
ระยะ 4มะเร็งได้แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นแล้ว

 

การผ่าตัดแบบสงวนเต้า สามารถทำได้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 1 2 และ 3 ในบางกรณี โดยหลังผ่าตัดต้องรับการฉายรังสีร่วมเสมอ

ข้อห้ามในการ การผ่าตัดเต้านม หรือ ผ่าตัดสงวนเต้า

  1. สตรีมีครรภ์ เพราะไม่สามารถรับการฉายรังสีหลังผ่าตัดได้
  2. มีประวัติการฉายรังสี บริเวณทรวงอกมาก่อน