โรคมะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของไทยมักพบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง 2-3 เท่า มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี โรคมะเร็งตับที่เกิดขึ้นในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ เมื่อทราบหรือตรวจพบว่าเป็น โรคมะเร็งตับ มักจะอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งตับ คือภาวะตับแข็ง

สาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะตับแข็ง

 • การดื่มสุรามากจนเกินไป ดื่มสุขาในปริมาณ 80 กรัมต่อวัน
 • การสูบบุหรี่เรื้อรัง
 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเรื้อรัง
 • มีภาวะตับอักเสบเรื้อรังจากไขมันพอกตับ
 • การรับประทานอาหารแห้งปนเปื้อนเชื้อรา
 • การได้รับสารก่อมะเร็ง Aflatoxin
 • การมีเนื้องอกที่ตับ

การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ

 • งดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจปนเปื้อนเชื้อราหรือสารอะฟลาท็อกซินได้แก่ ธัญพืชต่างๆ
 • อย่าสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งใดๆ ของผู้อื่น หากจำเป็นให้สวมถุงมือ และห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 • ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการฉีดวัคซีน
 • หากป่วยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ต้องรับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับได้
 • กรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ ควรเฝ้าระวังเป็นระยะๆ โดยการตรวจเลือดและตรวจอัลตราซาวด์เพื่อหามะเร็งตับทุกๆ 6 เดือน

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ