การตรวจติดตามระยะยาวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษามะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและมีโอกาสดื้อยาสูง แม้ว่าไบโอมาร์คเกอร์ของมะเร็งและการคัดกรองด้วยภาพจะใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจติดตามมะเร็ง แต่ทั้งสองวิธีมักพบผลบวกปลอมและผลลบลวง และต้องการก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ มากกว่า 0.5 ซม.

ดังนั้นการใช้วิธีการเจาะเลือดแบบไม่รุกล้ำ เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้องอก โดยตรวจหาจาก Circulating tumor DNA (ctDNA) จึงกลายเป็นแนวโน้มในการใช้งานทางคลินิกในอนาคต

Circulating tumor DNA (ctDNA) เป็น DNA ที่แยกส่วนซึ่งได้มาจากเซลล์เนื้องอกในกระแสเลือด โดยปกติแล้วเซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายผ่านทางกระบวนการเรียกว่า metastasis และสามารถเข้าถึงกระแสเลือดและทำลายเนื้อเยื่อในที่อื่น ๆ ในร่างกายของผู้ป่วยได้ การตรวจ ctDNA เป็นกระบวนการหาเซลล์มะเร็งที่หลุดลุกลามออกมาจากเนื้อเยื่อมะเร็งและหยดเลือดมาแล้ว พบในเลือดของผู้ป่วย

ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่เรียกว่า CTC assays ทำการตรวจจับ ctDNA ในการสกัดเลือดของผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์ว่ามี ctDNA ปรากฏในตัวอย่างเลือดหรือไม่ และหากมี จะทำการนับจำนวน ctDNA ในตัวอย่างเลือดนั้น

การตรวจ Circulating tumor DNA (ctDNA) นั้นมีประโยชน์ในหลักการประยุกต์ใช้เพื่อ

 • การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น การตรวจหา ctDNA เพื่อการตรวจคัดกรองในระยะเริ่มต้น ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
 • ช่วยในการติดตามการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและการกระจายของมะเร็งในร่างกาย
 • ช่วยให้แพทย์ประเมินความรุนแรงของโรคและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละระยะของโรคด้วย
 • ตรวจหาโรคตกค้าง การตรวจหา ctDNA หลังการผ่าตัด ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดการโรค หลักฐานทางคลินิกที่น่าสนใจ
 • การตรวจหา การเกิดซ้ำของโรค การสุ่มตัวอย่างการทดสอบ ctDNA หลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่งทำให้สามารถติดตามโรคในระยะยาวได้ หลักฐานทางคลินิกที่น่าสนใจ
 • ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของการรักษา การตอบสนองการรักษา การติดตามระดับ ctDNA สำหรับการประเมินทางคลินิกของการรักษาโรคมะเร็ง ช่วยให้แพทย์สามารถปรับปรุงแผนการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจว่าควรเริ่มการรักษาหรือไม่ และเมื่อการรักษาเริ่มต้นแล้ว จะช่วยให้แพทย์สามารถติดตามผลการรักษาและปรับปรุงแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 • การตรวจจับการกลายพันธุ์ที่ดื้อยา การตรวจจับการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาหรือความไวใน ctDNA FDA อนุมัติการวินิจฉัยร่วมสำหรับการทดสอบ ctDNA

ความแม่นยำของการตรวจ ctDNA ในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งคิดเป็นร้อยละขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องมือ CTC assays ที่ใช้ในการตรวจ ctDNA และจำนวน ctDNA ที่ปรากฏในตัวอย่างเลือดที่สกัดมาตรวจ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประสิทธิภาพของเทคนิคการเก็บตัวอย่างเลือด สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเลือด และเป็นต้น

การตรวจหา CTC ในเลือดนั้นมักนิยมใช้กับมะเร็งชนิดต่าง ๆ เช่น มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer) มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer) และอื่น ๆ

ใครบ้างที่เหมาะสมการตรวจ Circulating tumor DNA (ctDNA)

 • ผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกที่ต้องการติดตามการตอบสนองต่อการรักษา
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่สงสัยอาจเกิดการดื้อยา
 • ผู้ป่วยที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดซ้ำของมะเร็ง
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัด

 

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ