การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 

การดูแลคุณผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับความสามารถเดือดร้อนและมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตในห้างหุ้นส่วนจำกัดอนาคตอันใกล้หัวเรื่อง: การดูแลรักษาคุณผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในห้างหุ้นส่วนจำกัดระหว่างหัวเรื่อง: การรักษาให้ครอบครัวได้รับหัวเรื่อง: การเตรียมความสามารถพร้อมทั้งี่เง่าและใช้ชีวิตหลังความสามารถ ตายเสียชีวิตไปแล้วและให้ความ สงบแก่จิตใจ

ใครคือผู้ป่วยระยะสุดท้าย
1. ผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่ลุกลามและ ไม่สามารถรักษาได้เช่นโรคมะเร็งภาวะสมองเสื่อมโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอสหรือโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม
2. ผู้ที่มีอาการป่วยที่ ทรุดลงเรื่อย ๆ และมีอาการแทรกซ้อน อื่น ๆ ที่ปรากฏร่วมด้วยโดยแพทย์คาดว่าผู้ป่วยอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี
3. ผู้ที่มีอาการป่วยที่เสี่ยงต่อ การเสียชีวิตอย่างกะทั นจากอาการที่กำเริบไปสู่ภาวะ วิกฤต
4. ผู้ที่เผชิญภาวะอาการป่วยที่เป็น อันตรายต่อชีวิตอย่างเฉียบพลันจากสถานการณ์ร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตันหรือประสบอุบัติเหตุรุนแรง

ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ด้วยตนเองหรือสะสมร่วมกับครอบครัวและผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่ามีความต้องการในการดูแลในสถานที่ใด

  •  การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายที่บ้าน

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนเลือกที่จะใช้ชีวิตที่บ้านกับครอบครัวแพทย์ผู้ดูแลจะแนะนำขั้นตอนและวิธีการดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือความรู้สึกผ่อนคลายและลดความกังวลต่างประเทศ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างดีและถูกต้องเหมาะสม

  •  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สถานพยาบาล

ผู้ป่วยบางรายอาจจะเลือกหรือ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่โรงพยาบาลเช่นอาการปวดที่ไม่ได้รับเมื่อได้รับการดูแลที่บ้านหรือผู้ที่เกิดภาวะซึมเศร้าการดูแลผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเพียงความรู้สึกที่ดีขึ้นจากการดูแลรักษาที่ได้รับการดูแลอย่างดี เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยของร่างกาย